Sanat Elemanları ve Tasarım İlkeleri

Klasik grafik tasarım teorisine göre sanat elemanları aşağıdaki gibidir.

1-Çizgi

Çizgi genişliği ve derinliği olmayan tek boyutlu geometrik şekle denir. Farklı anlatımlarla çizgi eninden daha uzun işarettir (Brainard, 1998, s.26) veya sınırsız sayıda noktalara (Lauer & Pentak, 1995, s.108) verilen isimdir.

2-Şekil

Şekil kapalı bir çizgisel öğenin çevrelediği alan (Arntson, 1998, s.45), farklı renk, değer veya doku ile oluşturulmuş bir alan (Arntson, 1998, s.45; Stewart, 2002, s.1-6), şekiller tarafından çevrelenmiş bir alan (Stewart, 2002, s.1-6) olarak ifade edilir.

3-Renk

Renk, ışığın bir cisme çarptıktan sonra göz retinası tarafından algılanmasıdır.

4-Doku

Doku bir nesnenin yüzey kalitesidir (Lauer & Pentak, 1995, s.153), pürüzlülüğü veya pürüzsüzlüğüdür (Brainard, 1998, s.54), bir dokunsal yüzey hissidir (Zelanski & Fisher, 1996, s.150).

5-Alan

Alan yüksekliği ve genişliği olan ancak derinliği olmayan iki boyutlu sanat elemanıdır. Ancak renk, doku ve değer ile tasarımlara 3 boyut algısı verilebilir.

6-Boyut

Boyut genellikle tek başına tam olarak anlaşılamaz. Ancak en az iki nesnenin birbirine olan oranı ile görsel sanatlarda boyut algısı verilebilir. Ve yine bu sayede göz yanılmaları sağlanabilir.

Tasarım İlkeleri

1-Denge

Tasarımı oluşturan öğelerin estetik bir biçimde yerleşmesidir.

2-Hiyerarşi (Koram)

Benzer öğelerin birbirlerine göre baskın özelliklerini vurgulamak.

3-Örüntü

Tasarım elemanlarının rastgele veya planlı bir şekilde tekrarlanmasıdır.

4-Ritim

Sanat elemanlarının görsel hareketlerinin tekrarıdır.

5-Boşluk(Mekan)

Kullanım alanı dışında kalan yerlerdir. İki ya da üç boyutlu olabilir.

6-Oran/Orantı

Tasarımda bulunan sanat elemanlarının birbirleri ve tasarımın bütünü ile olan oranlarıdır.

7-Vurgu

Tasarımın en önemli kısmına oluşturulan odak noktasıdır.

8-Hareket

Sanatçının gözü istediği bir yöne doğru yönlendirmesidir.

9-Uyum

Bütün sanat elemanlarının bir bütün oluşturması, ahengi yakalaması demektir.

10-Kontrast

Tasarımdaki farklı sanat elemanlarının farklılıklarının vurgulanmasıdır.

SadeKarışık.com‘u Takipte Kalın 🙂

13 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir