Kullandığımız her yazılımın belirli şartlarda kullanım hakları vardır. Yazılımları bu kullanım haklarına göre 4 grupta inceleyebiliriz. 1. Lisanslı Yazılım Kullanım haklarına para karşılığı sahip olduğumuz yazılımlardır. Yani satın