Bilgisayar sistemlerinde saklanan bilgiler depolama birimlerinde yer tutar. Bilgilerin kapladığı yerler hafıza birimleri ile ölçülür. Bir bilgisayarda bulunan en küçük hafıza birimi Bit‘tir. en küçük bilgi ise 8